Kontakty


Medická

Vedúca jedálne:
Iveta Vargová

E-mail:
iveta.vargova@upjs.sk

Telefón:
055 234 1562

Mobil:
0907 704 330

Jesenná

Vedúca jedálne:

E-mail:

Telefón:

Mobil:

Lekárska fakulta

Vedúca jedálne:
Adriana Venceľová

E-mail:
adriana.vencelova@upjs.sk

Telefón:
055 234 1660

Mobil:
0915 390 636

Moyzesova

Vedúca jedálne:
Iveta Adamčíková

E-mail:
iveta.adamcikova@upjs.sk

Telefón:
055 234 1120

Mobil:
0915 412 830

Minerva

Vedúca jedálne:

E-mail:

Telefón:

Mobil:

Ďaľšie kontakty